Fosnavåg Notbøteri opnar lagerutsal i Fosnavåg sentrum:

Vil nærare kundane

Fosnavåg Notbøteri flyttar butikken mellombels til Fosnavåg sentrum og har lagerutsal i dei gamle Eurosko-lokala.

Vi må sjå korleis det går, og korleis butikken blir motteken

Knut Erik Håheim
Nyhende

– Her har vi alt frå truser til verktøy, seier butikkansvarleg Lena Kjelsli Ihle.