Usemje om Liset skule

Liset Feriesenter møter motbør i fylkeskommunen når det gjeld planane om planane om realisering av eit tilbygg til Liset gamle skule.

Gamleskulen på Liset: Liset Feriesenter har ein plan om tilbygg til gamleskulen, men fylkeskommunen meiner det heile vert for dominerande. No ynskjer fylkeskulturavdelinga å ha synfaring og dialog med eigaren om korleis ein skal løyse utfordringa.  Foto: Endre Vorren

Nyhende

– På det vesle skulebygget vert fort tilbygget stort og dominerande. Det vil ikkje vere lett å sjå at det har vore ein skule, heiter det i tilbakemeldingane frå saksbehandlar Toril Moltubakk i fylkeskommunen.