BKK svarar på veglysproblematikk

No som mørketida for alvor har meldt seg, har fleire bilistar som Vestlandsnytt har snakka med, meldt frå om veglys som ikkje fungerer. BBK varslar no at utbetringane kjem fortløpande.

BKK-kart: På BKK sine hei­me­sider kan ein mel­de frå om ga­te­lys som ik­kje fun­ge­rer. Då Vest­lands­nytt sjek­ka kar­tet var det opp­til flei­re sta­dar der det ik­kje had­de vore gjort ut­bet­rin­gar på over eit år, men det­te skal vere feil i kar­tet, for­tel BKK. Dei job­bar med å ret­te opp i fei­len og job­bar fort­lø­pan­de med å re­pa­re­re ga­te­lys. Dei ber folk mel­de inn om veg­lys som ik­kje fun­ge­rer som dei skal. Skjerm­dump: BKK (30.10.18) 

Nyhende

– På veg heim mellom Stokksund og Frøystad talde eg faktisk om lag 25 mørke veglys.