Svein Gjelseth i styringsgruppa for Stad skipstunnel:

- På linje med Trollfjorden og Nordkapp

Framlegget til statsbudsjett gir ikkje ei krone til Stad skipstunnel. Men forkjempar Svein Gjelseth er likevel stor optimist.
Nyhende

– Ein treng ikkje å «deppe» over at framlegget til statsbudsjettet ikkje inneheld konkrete løyvingar til prosjektet. Stad skipstunnel er frå før tungt inne i Nasjonal Transportplan, og det skal veldig mykje gale skje om ikkje prosjektet vert realisert, seier Gjelseth.