Kven har glede av slikt?

Det har vore hærverk på staden før, og no har det skjedd igjen.

Skote på: Her er skiltet ved ei avkøyrsle på Løsetstranda. Midt i skiltet er det planta ein haglesalve. (Foto: Endre Vorren) 

Nyhende

På Løsetstranda like nord for Hidsneset finn vi dei særmerkte gravrøysene. Saman med røysene på søraustpynten av Kvamsøya er det dei mest synlege og iaugnefallande gravrøysene frå farne tider vi finn her i distriktet.

No har nokon med tilgang til ei hagle hatt «moro» med å skyte på skiltet ved Løsetstranda. Eit elles flott informasjonsskilt frå fylkeskommunen med informasjon på fleire språk om dei spesielle røysene.

– Det er skikkeleg trist å sjå at attraksjonen er utsett for hærverk, kommenterer Ingar Warholm. Ein kan saktens spørje seg kven som har glede av å bruke skytevåpen for å øydelegge på denne måten.