Omgåing av regelverket for kjøp av skulebøker:

Kunstig og truleg ulovleg

Innkjøp av skulebøker etter eit anna prinsipp enn dei fleste andre kommunale innkjøp, vil vere kunstig og truleg ulovleg.

AVTALAR: Vestvang Bokhandel har levert skulebøker til Herøy kommune etter anbodskonkurransar både i 2008, 2011 og 2014. Men frå og med neste år kan det vere slutt.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Det slår innkjøpssjef Margrethe Stølan Steinsvik fast i ei vurdering av Herøy kommune sine alternativ til å delta i samarbeid om innkjøp av skulebøker. 36 av 37 kommunar har valt å takke ja til å vere med på innkjøpsavtalen som Ålesund kommune har forhandla fram.