Hjortepåkøyrsel på Eggesbønes

Tysdag kveld køyrde ein bilist på ei kolle rett ved Cricle K-stasjonen på Eggesbænes. Heldigvis gjekk det bra med bilisten.
Nyhende

- Eg fekk inn melding om påkøyrselen og vi fekk avliva kolla. Vegvesenet er kontakta og tek hand om dyret, fortel Sigurd Nygård, viltnemd i Herøy.

Bilisten som køyrde på dyret, har fortalt til Nygård at lys frå motgåande bilistar skapte dårleg sikt. Det var hovudgrunnen til påkøyrselen.

- Bilen er sterkt skada. Kolla hamna opp på panseret, slår han fast.

Det er ikkje fyrste gong hjort bli påkøyrt i dette området.

Jaktar på kalven

Kolla hadde også ein kalv som ikkje vart treft av bilen. Nygard har vore ute og leita etter kalven, men har enno ikkje lukkast med å finne den. Han har bestemt at kalven må avlivast, då den truleg vil få vanskar med å overleve etter kvart som vinteren kjem. Men dette blir ikkje nødvendigvis enkelt.  

- Når hjorten held til i bustadområder er det veldig vanskeleg å skyte den. Men eg håpar vi skal få det til, forklarar Nygård.

Pass på

Til slutt oppmodar Nygård om at folk er ekstra forsiktige på vegane. Det er mykje hjort å sjå om dagen, avsluttar han.