Millionløyving til Runde miljøsenter i statsbudsjett-framlegget

– Det er veldig bra for oss

Runde miljøsenter har fått tildelt 3,2 millionar kroner i framlegget til statsbudsjett 2019. Dette er midlar som vil vere viktige for å vidareutvikle Runde som eit pilotområde for kystøkologi-forsking, meiner dagleg leiar.

Nils-Roar Hareide: Dagleg leiar ved Runde miljøsenter, Nils-Roar Hareide. ser midlane som ei anerkjenning for miljøsenteret. Dette er med på å styrke etableringa av senteret som eit pilotområdet for kystøkologi-forsking, forklarar han. Arkivfoto: Bjørnar T. Sævik  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Nyhende

På forslaget til statsbudsjettet, som blei lagt fram denne veka, har Runde miljøsenter fått tildelt ein pott på 3,2 millionar kroner. Det er spesielt KRF og Venstre som har jobba fram denne løyvinga