– Toskeskap og fordommar har halve skulda

«Vær raus» er temaet for Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober. Kommunepsykolog Ivar Ørstavik kunne ikkje ha vore meir einig.
Nyhende

Det å vere raus handlar om å gi noko utan å forvente å få noko tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi alle er ulike. Vi kan vere rause med oss sjølve og med andre.