Goksøyr slår eit slag for vegen mellom Leine og Voldsund

– Det er på høg tid

Herøy-ordføraren meiner det er på tide å prioritere vegen mellom Leine og Voldsund. No ber han lokalpolitikarane om å vise handlekraft i budsjettet.
Nyhende

– Etter mitt skjønn er dette eit av dei, om ikkje det viktigaste trafikktryggleikstiltaket vi kan gjere i kommunen.