Krev rektorstillingar i Sande lyste ut

Utdanningsforbundet krev at leiarstillingar ved skulane på Kvamsøya og i Gjerdsvika vert lyste ut.

Gjerdsvika skule  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Ved Gjerdsvika og Kvamsøy oppvekstsenter har det ei tid vore kontituerte einingsleiarar. I eit brev til rådmannen i Sande skriv Utdanningsforbundet at stillingane enno ikkje har vore lyste ut.