Går ikkje vidare med etikksaka

Det er ikkje grunnlag for å gjennomføre forvaltingskontroll på området etikk i Herøy kommune.

KALLA INN: Rådmann Olaus-Jon Kopperstad møtte sist veke i kontrollutvalet for å orientere om etikksakene som Bjørn Martin Aasen har teke opp gjennom innlegg i Vestlandsnytt. 

Nyhende

Slik konkluderer kontrollutvalet etter at kommuneadministrasjonen si praktisering av dei etiske prinsippa har vore gjenstand for gjennomgang og drøfting i utvalet.