Sjå kva eigedomar som skifta eigar i september

Desse eigedomane i Herøy og Sande skifta eigar i september.

Geila 3, huset til venstre, er overdrege for kr 1.700.000  

Nyhende

Herøy

Pettervågen 7 (Gnr 34, bnr 247) er overdrege frå Inger Karin Pettersen til Unni Marie Pettersen (05.09.2018). Overdraginga omfattar også Gnr 34, bnr 423.