Skikkeleg «Feitt» på Bryl & Vinyl!

«Bryl & Vi­nyl» fyl­te kon­sert­hu­set to gon­gar laur­dag kveld!
Nyhende

Dei er i gang så snart sce­ne­tep­pet går opp. Den kjen­de 70-talslåten «Grease» frå fil­men med same namn strøy­mer ut frå gapa, tan­gen­ta­ne, stren­ge­ne, trom­me­stik­ke­ne, mes­sing­inst­ru­men­ta …