Fylkesdirektør Stein Veland:

Tilrår full NAV-samling

Ytre Søre vil kunne bli eit satsingsområde for NAV om kommunane går saman til ei robust eining

Det viktige for Veland er at det blir ein felles leiar for alle fem– Det viktige for Veland er at det blir ein felles leiar for alle fem

Olaus-Jon Kopperstad
Nyhende

Etablering av to NAV-kontor på Ytre Søre vil vere eit steg i rett retning. Men enda betre vil det vere å ta steget fullt ut.