Vegen over Marøya treng vedlikehald

Grunneigar ber om vedlikehald av vegen på Marøya.

Marøya  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Grunneigar Hallvard Baade skriv til Sande kommune og ber om vedlikehald på vegen (skisse) på Marøya, fram til Flatøya. Han syner til ein avtale frå 1981 om at kommunen har vedlikehaldet på vegen. Vegen vert omtala som «gruslaus» og elendig. Baade antydar vidare at kantane langs vegen bør høvlast ned, og det trengst fleire lass med grus for å få opp standarden.