Saksframlegg om Skarabakken-prosjekt:

Tilrår utviding

I sitt saksframlegg til formannskapet i Herøy tilrår rådmann Olaus-Jon Kopperstad utviding av vegprosjektet i Skarabakken. Positivt og viktig, meiner Bjarne Kvalsvik.
Nyhende

Olaus-Jon Kopperstad tilrår Herøy kommunestyre å stille seg positive til å utvide vegprosjektet i Skarabakken. I saksframlegget sendt til formannskapet føreslår han at kommuneadministrasjonen går i dialog med Møre og Romsdal fylke, Statens vegvesen og entreprenør for å finne gode og rimelege løysingar som sikrar dei mjuke trafikantane.