«Sande samarbeider der det er naturleg og best for brukarane»

Ordførar Dag Vaagen avviser at Sande kommune er «vanskeleg» når det gjeld interkommunalt samarbeid. Men han meiner Myrvåg som geografisk midtpunkt i sterkare grad burde ha vore aktuelt for lokaliseringar.

Dag Vaagen: Sande-ordføraren meiner det blir feil å sjå «svart/kvitt» på interkommunalt samarbeid og nye lokaliseringar. – Til dømes vil det framleis vere slik at vi kan nytte Sande rådhus i Nav-regi, og møteverksemd med kundar, seier Vaagen i dette intervjuet. (arkivfoto: Bjørnar T. Sævik)  Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Dei mindre kommunane kjem stundom litt til kort

Dag Vaagen
Nyhende

Nyleg vart det kjent at Vanylven kommune har sagt opp avtalen om PPT-samarbeid med Sande kommune. I tillegg innstilte eit samrøystes formannskap på at Sande skal gå inn i eit Nav-samarbeid med Hareid og Ulstein, der Nav-kontoret er lokalisert på Hareid.