Kommunen truar med å kople inn Kystverket:

Gir eigaren ein siste frist

Herøy kommune gir eigaren ein siste frist med å fjerne den gamle leirskulebåten frå allmenningskaia på Runde.

SISTE FRIST: Kommunen gir eigaren frist til 19. september med å fjerne den gamle leirskulebåten som i fleire år har oppteke plassen ved allmenningskaia på Runde. 

Nyhende

Vi har enda ikkje motteke dokumentasjon på at de har rettar til å nytte dampskipskaia på Runde til opplag, eller har andre rettar som gjeld denne kaia.