Herøy vasslag klare med planar for:

Vatn og utvikling på Bø

Ein avtale mellom vasslag, grendelag og kraftlag skal sikre vatn og bustadbygging på Bø.

PÅDRIVARAR: Grendelaget, her representert med Runar Olsen, Karl Johan Rødseth og Tore Johan Bø, har teke på seg å skaffe vasslaget minst seksti nye abonnentar. Arkivfoto.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Det siste året har Herøy vasslag jobba fram planar for vassframføring til Bø, med Mørenett og Bø og Sande grendelag som nære samarbeidspartnarar.