Første sjeteen snart klar for oppfylling:

Gjerdsvika i endring

Arbeidet går heilt etter planen. No er også den første bore- og graveriggen på plass.

Frå sør mot nord: «Ny­havn» t.h., er spreng­ings­rigg /gra­ve­ei­ning, medan «Transport 052» også kjem. Det er eit mud­der­ap­pa­rat /gra­ve­mas­kin med stor bry­te­kraft. Det er ca. 190.000 m³ av sjøbotnen som skal flyttast over til dei to de­po­n­ia på kvar side av ham­na. T.v. ser vi frå sjetè-opp­ar­bei­din­ga. (Foto: End­re Vor­ren)  Foto: Endre Vorren

Fyl­ler i vika: Fem bi­lar er i sving med ut­fyl­ling, og då går det ra­dig unna. (Foto: End­re Vor­ren) 

Nyhende

Hamneutbygginga i Gjerdsvika vart starta opp etter ferien. I første omgang er det den lokale entreprenøren Aurvoll og Furesund AS som er mest synleg, gjennom arbeidet med å byggje dei to nye næringsareala.