Sande ser mot Ulstein og Hareid:

Dette skiltet skal vekk

Frå nyttår må sandssokningane etter alt å døme reise til Hareid om dei vil besøke Nav-kontoret.

Nav Sande: Det felles Nav- og barnevernskontoret er lokalisert i fløya i første etasje, bak dette skiltet. Det er ikkje mange år sidan kontoret vart opna. Nye, statlege krav gjer at små Nav-kontor i Sande ikkje lenger har livets rett. Frå nyttår år Sande inn i eit felles Nav-kontor saman med Ulstein og Hareid, lokalisert på Hareid. (Foto: Endre Vorren)  Foto: Endre Vorren

Nyhende

Det er klart etter at eit samla formannskap denne veka fylgde administrasjonen si tilråding når det gjeld interkommunalt Nav-samarbeid.