Erstatningspliktig overfor trafikkoffer

Tingretten slår fast at forsikringsselskapet er erstatningsansvarleg for skadane ein herøyværing i 20-åra ble påført då han blei påkøyrd av ein lastebil.

ERSTATNINGSPLIKTIG: Søre Sunnmøre tingrett har fastslege erstatningsplikta for forsikringsselskapet til ein bilførar etter ei alvorleg påkøyrsle i Herøy.  Foto: Arkivfoto

Nyhende

Då partane møttest i Søre Sunnmøre tingrett la Protector Forsikring As ned påstand om at erstatninga måtte avkortast i si heiltheit. Grunngivinga for denne påstanden var at mannen, forsetteleg eller ved aktøyse, sjølv skulle ha medverka til skaden.