Ber kommunen reagere mot «ulydige» fastlegar i Herøy

Fylkesmannen reagerer på at Herøy har fastlegar som bryt både abortforskrifta og fastlegeforskrifta.

ABORTRESERVASJON: Ei kartlegging viser at det i Herøy er fastlegar som reserverer seg mot å yte bistand til kvinner i samband med svangerskapsavbrot. Illustrasjon.  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Fylkesmannen førutset at Herøy kommune ivaretek ansvaret sitt og syt for at fastlegane sin praksi er i tråd med lov og forskrift.