Portrett med avtrappande Herøy-pastor Erhard Hermansen:

Gjennom sorg og i glede – Eit vegval i trua

Erhard Hermansen sluttar som pastor i Herøy frikyrkje. Vegen går no vidare til ei av dei fremste leiarstillingane i det kristne landskapet, men vegen har ikkje vore berre enkel. Siste åra på barneskulen vart Hermansen utsett for grov fysisk mobbing.

For meg blei og er trua eit djupt avhengigheitsforhold

Erhard Hermansen
Nyhende

Det er berre ein time igjen av skuledagen. Ein liten gut sit i klasserommet med tunge spørsmål i hovudet.