Bortkasta med taksering i Torvik

Eigaren av Vikane eiendom held fast på den tidlegare tilbodne prisen på 10 millionar kroner for eigedomen som Nordic Resort ønskjer å løyse inn i Torvik.

Vikane eiendom: Eigaren av Vikane eiendom held fast på den tidlegare tilbodne prisen på 10 millionar kroner for eigedommen som Nordic Resort ynskjer å lyse inn i Torvik. Arkivfoto  Foto: Jann Flatval

Nyhende

Asmund Torvik er ikkje interessert i at eigedomen skal takserast, og dermed er situasjonen den same som då Nordic Resort tidlegare i sommar melde frå om at resortplanane er skrinlagde på ubestemt tid.