Flugeprodukta på Cash & Carry har aldri selt betre

– Så mange fluge mann

Det kan nesten verke som det er ein flugeinvasjon i Herøy og Sande i sommarvarmen. Fleire folk fortel om store mengder fluger i heim og på arbeidsplass. Sjølv flugepapir-leverandørane er tomme for produkt.
Nyhende

– Eg trur vi aldri har selt so mange flugeprodukt som vi har gjort no dei siste dagane.