Fôrmangel herjar landbruks-Norge og er høgst alvorleg, men …

Enno ikkje kritisk lokalt

Situasjonen i Herøy og Sande er ikkje veldig prekær når ein kjem til fôrmangel, men det betyr ikkje at lokale krefter kan gjere grep. – Det er ei omfattande fôrkrise i Norge og Europa, fortel Britt Harøy.

Eg vil understreke at det er ei skikkeleg krise landbruket er inne i no. Eg trur faktisk ikkje folk veit kor alvorleg dette er.

Britt Harøy
Nyhende

Den solfylte og tørre sommaren har skapt den største fôrkrisa i landbruket på mange tiår i Sør-Norge, for ikkje å nemne Europa. Fleire bønder ser no på slakting av dyr som einaste løysing. Her i fylket er blant anna Surnadal eit av områda som slit med å produsere nok fôr. Avlingane i Møre og Romsdal er rundt 70 prosent av normalen, anslår Bondelaget.