Gurskøy IL får momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet har imøtekome ein søknad om momskompensasjon for Gurskøy IL sitt klubblokale.

Leikanger skule  Foto: Arkiv

Nyhende

Laget får kompensasjonen avkorta med om lag 10.000 kroner i høve til det aktuelle beløpet på 162.396 kroner. Avkortinga, som er prosentvis lik for alle godkjende søknader, er gjort fordi søknadene oversteig den samla summen på 285 mill. kroner.