Urettmessig avskjedsbrev frå Sandanger AS:

Eks-tilsett får 200.000 kr

Sandanger AS er i tingretten dømd til å betale ein tidlegare tilsett rundt 200.000 kr i erstatning og oppreising.
Nyhende

Den tidlegare tilsette har dermed fått gjennomslag for påstanden om at han urettmessig fekk avskjed (sparken). 179.886 kr gjeld erstatning for tapt løn, medan 20.000 kr er oppreisning.