Strålande Maria i «Maria-kyrkja»

Det har vore mange konsertar i Sande kyrkje opp gjennom åra. Sjeldan har det vore så varm applaus og slike ovasjonar frå publikum som på konserten med Maria Steinsvik og Terje Tjervåg.
Nyhende

Tidlegare sokneprest i Sande, Helge Nesse, likte å kalle Sande kyrkje «Maria-kyrkja». Det namnet skriv seg naturleg nok frå det sterke katolske preget kyrkja har, symbolisert ikkje minst gjennom det Maria-dominerte alterskåpet.