Torsdagsavis - i fem veker

Tradisjonen tru vert det redusert litt i talet på utgjevingar for Vestlandsnytt i sommarferien.

Vestlandsnytt Illustrasjon  Foto: Bjørnar T. Sævik

Nyhende

I vekene 27, 28, 29, 30 og 31 går vi ned frå to utgjevingar til ei utgjeving i veka.

Første "sommaravis" vert torsdag 5. juli. Deretter kjem det fire fortløpande torsdagsaviser før vi går tilbake til ordinær utgjeving - tysdag og fredag.

Dessutan har vi no nettavisa - vestlandsnytt.no - der det kjem nye saker kvar einaste dag. Det er ein praksis vi skal etterleve sjølv om vi no går inn i ferietid og dermed opplever mindre tilfang av stoff.