«Svært uheldig», meiner Fylkesmannen

Fylkesmannen meiner det er eit svært uheldig anleggsarbeid som er igangsett i strandsona i Tjørvåg.

SVÆRT UHELDIG: Anleggsarbeidet som er ulovleg igangsett ved dette naustet er svært uheldig, meiner Fylkesmannen. 

Nyhende

Fylkesmannen vil vurdere å klage dersom kommunen tillet bygging av ein omstridd utmarksveg i Tjørvåg.