Fekk delvis medhald i gåseklage

Fylkesmannen gir Britt Harøy delvis medhald i ein klage knytt til grågås-problematikk.

Fylkesmannen har behandla klagen frå Voksa-bonde Britt Harøy.  Foto: Arkiv

Nyhende

Nyleg sende Voksa-bonden ein omfattande klage på dei mange vilkåra som er sette på forvaltinga av grågås. Harøy meinte fleire av punkta er tungvinte og vanskelege å praktisere.