Herøy-lag i nasjonal semifinale i Klassequizen

Snart skal dei i elden!

Laurdag kveld lyt du skru på TV-en på NRK1 og sjå korleis det går med dei fire tiandeklassingane frå Ytre Herøy ungdomsskule.
Nyhende

Innspelinga vart gjort allereie 12. april, så glupingane frå Herøy veit godt korleis den fjerde semifinalen i den nasjonale Klassequizen gjekk. Men resultatet held dei sjølvsagt tett til brystet. Opplevinga i Oslo-studioet snakkar dei derimot gjerne om.

– Vi fekk om lag 50 spørsmål fordelte på 15–16 kategoriar, seier Jenny Nerem Reite.

– Svara skreiv vi inn på ein skjerm, forklarer Viljar Myren.

Klassequizen – ein årleg kunnskapskonkurranse for tiandeklassingar over heile landet – starta med kvalifiserande rundar på radio i mars. Laget frå YHU var eitt av to lag som gjekk vidare frå fylkesfinalen i M & R, og som no kjempar på nasjonal TV i beste sendetid.

Utfyller kvarandre

– Du er heldig viss du får spørsmål i ein kategori du kan mykje om, seier Even Aurvoll Berge.

Og der har tiandeklassingane frå Herøy ein fordel. I tillegg til ein god dose allmennkunnskap er dei nemleg gode på kvar sine «spesialfelt».

– Eg er nok best i samfunnsfag, og så kan eg ein del om bil, seier Even.

Litteratur er han elles ikkje like god på – men det er Jenny.

– Og eg kan ein del om musikk, film og nyheiter, seier ho.

Martine Myran trekkjer fram matematikk, naturfag og samfunnsfag som sine favoritt-kategoriar, medan Viljar Myren er best på fotball og media.

– Spesiell oppleving

På spørsmål om kva elevane kjem til å hugse best frå Oslo-turen, har dei problem med å svare.

– Heilskapen. Vi vil hugse heile turen, seier Viljar.

– Det var kjekt å gjere noko anna enn å sitje i klasserommet. Samtidig lærte vi ein del av å vere med på Klassequizen, seier Martine.

Såg kjendisar

– Ragnhild Sælthun Fjørtoft viste oss rundt i NRK-bygget, seier Even Aurvoll Berge.

I tillegg fekk elevane sjå NRK-profilar som Herman Flesvik, Nicolay Ramm, og Robert Stoltenberg i studio.

Filma i Fosnavåg

Elevane seier dei er spente på morgondagens TV-sending.

– Det vert spesielt å sjå seg sjølv på TV. Eg veit ikkje om eg bør gjere det, smiler Even.

– Ja, særleg når intervjudelen kjem, legg Martine til, med ein liten latter.

– Intervjudelen?

– Ja, dei laga ein introduksjonsvideo frå Herøy.