Nyadministrerande direktør i MMC First Process

Overlèt roret til Petter Leon Fauske

I november 2017 vart fusjonen mellom Havyard MMC og First Process gjennomført. No overlèt den eine gründeren, Leif Gjelseth roret til den andre gründeren, Petter Leon Fauske.

Frå venstre avtroppende administrerende direktør Leif Gjelseth i MMC First Process, saman med Petter Leon Fauske som no tek over som administrerande direktør.   Foto: Havyard

Nyhende

I ei pressemelding skriv Havyard at Leif Gjelseth skal halde fram i selskapet også etter at han går av som administrerande direktør. Leif vil fortsette som rådgivar innan produkt- og forretningsutvikling.

– Det er litt rart når eg no vel å overlate roret etter å ha styrt skuta i så mange år, seier Leif Gjelseth i pressemeldinga.

Samstundes veit han at skuta er i trygge hender når Petter Leon Fauske, som har bygd opp First Process tek over. Petter Leon har vore i bransjen sida tidleg på 90-talet.

Ny administrerande direktør

Petter Leon Fauske ser audmjukt på å ta over etter Leif, men er samtidig veldig klar til å utvikle selskapet vidare.

– Eg har kjent Leif sidan vi jobba i same selskap tidleg på 2000 talet. Han var ein viktig grunn til at vi ønskte å fusjonere First Process med MMC. Leif har ein utruleg kompetanse, spesielt marknadskunnskap, kunderelasjonar og produktutvikling, derfor er det veldig positivt at Leif blir med vidare som senior rådgivar. Etter å ha blitt kjent med resten av organisasjonen, kompetansen og teknologien har eg fått bekrefta at avgjerda om å fusjonere var riktig. Eg ser eit kjempepotensiale i å ta selskapet vidare med alle dei flinke folka vi har i systemet, avsluttar Petter Leon.

Petter Leon Fauske har utdanning som maskiningeniør frå Høgskolen i Ålesund og har nyleg gjennomført vidareutdanning innan marknadsføring på Handelshøyskolen i Bergen (NHH).