Naturorganisasjonar leverer anke i samband med Førdefjord-dommen på måndag