Calypso tropical mango lemonade blir trekt tilbake