Kjerkol vil offentleggjere konklusjonen til universitetet om masteroppgåva