Fiskerinæringa får to millionar kroner for å tiltrekkje seg fleire jenter