Rovdata har dokumentert sju ulvekull i Noreg og grenserevir