Teinefiske utgjer størst risiko for å falla over bord