Lakseselskap har i fleire år selt laks som ikkje eignar seg som menneskemat