Kellogg's-produkt blir trekt tilbake etter funn av mogleg kreftframkallande stoff