Lågare risiko for genetisk påverknad på rømd fisk i elvar