Riksantikvaren med oversikt over viktige landskap i Sogn og Fjordane