Kongen høyrde forsvarsministeren tale – varslar omfattande forbetringar