Staten vil tape 34,5 milliardar kroner i året på å fjerne formuesskatten