Støre om lønnsoppgjeret: Forstår at folk ventar auka kjøpekraft