Ein av ti ungdommar blir utestengt frå russefeiringa